Digitale leermiddelen

De digitalisering van de samenleving is in volle gang. Overal is internet. In de trein praat men niet meer, maar kijkt men op Facebook en Twitter of luistert muziek.

Ook (jonge) kinderen zien we al op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met deze digitale wereld. Ze kunnen op jonge leeftijd de iPad bedienen en kinderen zijn vaak op de basisschool al bezig met sociale media. De vraag is of ze er beter van worden. Stimuleren de digitale (leer)middelen het leren of is het juist belemmerend voor de ontwikkeling van kinderen?

Op deze vraag zijn er verschillende opvattingen. Laat ik beginnen met voorstanders digitale leermiddelen. Een persoon die veel in het nieuws is gekomen is omtrent deze zaak is Maurice de Hond. Hij is van mening dat kinderen moeten leren omgaan met digitale middelen. Hiervoor heeft hij met een groep specialisten onderwijs voor een nieuwe tijd opgericht. Vanuit deze organisatie zijn de Steve Jobbscholen tot stand gekomen. In het kort houdt deze school in dat kinderen allemaal een eigen iPad hebben. Met deze iPad hebben ze altijd toegang tot het digitale gedeelte van de school, gewoon online. Thuis, in het buitenland of op school. Daarnaast krijgen ze niet meer les in de groepen 1 tot en met 8, maar in niveau-groepen.
Wat de school hiermee wil bereiken is gerichte instructie dat past bij het kind. Daarnaast vindt de school het belangrijk dat de kinderen vaardigheden leren die horen bij de 21ste eeuw. De zogenaamde 21-century Skills. Deze zijn: samenwerken, kennisconstructie, ict gebruik voor leren, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld: zelf een film maken op de iPad. Voor meer informatie over het schoolmodel van de Steve Jobsschool kunt hier hier klikken.

Het lijkt nu overduidelijk dat er niks mis is met het lesgeven met digitale leermiddelen. Het heeft zelfs veel voordelen. Toch blijkt niet iedereen het eens te zijn met deze opvatting. De Duitse hersenonderzoeker Professor Manfred Spitzer is bijvoorbeeld fel tegen het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs. Hij voorspelt dat de kinderen te maken zullen krijgen met vroegtijdige dementie. Het veel gebruik maken van digitale middelen zorgt ervoor dat de hersens ongetraind blijven en daardoor letterlijk verschrompelen. Hij was daarom in een uitzending van brandpunt. Als u meer wilt weten verwijs ik u door naar deze aflevering.

Wat moet er nu gebeuren in basisonderwijs?
Balans is misschien wel het belangrijkste in een mensenleven. ‘Te’ is nooit goed, dit geldt dus ook voor de digitale middelen. Elke minuut van de dag bezig zijn met sociale media, computerspellen of internet is niet goed. Een mens heeft ook behoefte aan sociale contacten, echt de wereld verkennen (bijvoorbeeld echt het bos in). Achter de computer kun je veel leren, maar ook in de echte wereld. Laat ze elkaar ondersteunen en gebruik de positieve elementen.

Hieronder vindt u een flyer waarin de zaken nog eens kort besproken worden.
Flyer Digitalisering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *