Onderwijs

Het onderwijs is een belangrijk deel uit ieders leven. Het onderwijs vormt je tot wie je bent.

Op de basisschool wordt, zoals de naam suggereert, de basis gelegd. Kinderen leren hierin rekenen, schrijven, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, etcetera.
Naast al deze onderdelen zijn er ook andere onderdelen die op de basisschool aan bod komen. Zoals bijvoorbeeld opvoeden & sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijs kan op veel verschillende manieren. Te denken valt aan een bepaalde onderwijskundige visie als Dalton, Montessori of Jenaplan. Ook kan er gedacht worden aan de Steve Jobssccholen die kinderen willen laten leren met digitale leermiddelen. Toch is op de vraag hoe dit het beste kan geen eenduidig antwoord. Iedereen denkt er anders over.

Felmen Schinkel doet de pabo (leraar basisonderwijs) en denkt ook na over hoe de perfecte basisschool er uitziet. Moeten hier voornamelijk digitale leermiddelen gebruikt worden of is het juist beter deze te weren uit het onderwijs? Volgens Felmen is het inzetten van digitale leermiddelen zeker een belangrijk onderdeel in het onderwijs. Klik hier om meer te lezen over digitale leermiddelen in het basisonderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *