Steve Jobsschool

De Steve Jobsschool is een nieuwe school die sinds het schooljaar 2013-2014 officieel van start is gegaan. De inspectie houdt deze school goed in de gaten vanwege de totaal andere benadering op onderwijs.

Waarom de naam Steve Jobsschool?
‘Wij hebben – de in 2011 overleden – Steve Jobs als naamgever voor onze school gekozen omdat wij in hem een belangrijk symbool zien voor de ingrijpende veranderingen die de wereld dankzij technologische vernieuwing momenteel ondergaat. Digitale producten en diensten zijn mede dankzij de visie van Jobs bereikbaar geworden voor een groot deel van de wereldbevolking: voor jong en oud, voor digiwonders en digibeten. Zijn creativiteit en eigenzinnigheid lagen mede ten grondslag aan een tweede digitale revolutie. Zo zijn hij en zijn producten een symbool geworden van succesvolle vernieuwingen.’
Uit: het schoolmodel Steve JobsSchool via o4nt.nl/schoolmodel

Waarom de iPad?
‘De keuze voor de iPad is gebaseerd op de volgende overwegingen. Aan de ene kant is het binnen een schoolomgeving op dit moment handiger en goedkoper om één merk apparaat te kiezen dan verschillende merken apparaten. Niet alleen is het bij verschillende merken apparaten niet zeker of de gewenste programma’s of apps voor alle apparaten beschikbaar zijn, maar ook zijn bij een keuze voor verschillende platforms de kosten voor onderhoud en beheer hoger.
Dat we voor nu de iPad kiezen heeft zijn basis in twee belangrijke overwegingen:
• Apple kiest als vanouds voor een eenduidige interface voor de basale
bediening binnen alle applicaties. Daardoor is het gebruik voor jongere
kinderen eenduidiger dan bij andere apparaten.
• Op dit moment zijn er veel meer (goede) educatieve apps beschikbaar voor
de iPad dan voor andere tablets (Android of Windows).’
Uit: het schoolmodel Steve JobsSchool via o4nt.nl/schoolmodel

Opbouw van de school
De school heeft een virtueel onderdeel en een fysiek onderdeel. Deze onderdelen worden componenten genoemd.
Het fysieke component is de school. Deze school is op een andere manier ingericht dan de meeste basisscholen. Het is namelijk gericht op ontmoeten en vooral kleinere groepen. De kinderen kijken elkaar zo min mogelijk op de rug, maar in het gezicht, zodat er echt contact is. De school heeft natuurlijk ook mogelijkheden om buiten te spelen. Buiten zijn zelfs leeractiviteiten te vinden. Bijvoorbeeld planten of bloemen onderhouden.

Naast dit fysieke component is ook nog het virtuele component. Dit houdt in dat kinderen een eigen plekje op internet hebben. Hier kunnen ze zichzelf promoten. Hier staat relevante informatie over hen. Daarnaast heeft dat virtuele component ook tal van games/oefeningen om kinderen te laten leren.

21st century skills
Onder de 21st century skills worden de vaardigheden verstaan die kinderen nodig hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren in de samenleving. Deze vaardigheden zijn anders dan aantal decennia terug. Door de komst van de digitale middelen, sociale media, (draagbaar) internet, etc. moeten kinderen daar mee leren omgaan. De vaardigheden die hieronder verstaan worden (aldus het schoolmodel van de Steve JobsSchool) zijn onder andere: ‘creativiteit,
innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale en motorische vaardigheden. Leerlingen zullen daarbij gebruik maken van de meest recente hard- en software. Zo verwerven zij impliciet ook de voor het basisonderwijs gestelde basiscompetenties.’

Bent u meer auditief ingesteld, ondersteund door beelden dan heb ik hierbij een film over de Steve JobsSchool:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *